Nhóm Tiếp cận Năng động về Sức khỏe Tâm thần cho Thanh thiếu niên

Tìm dịch vụ này gần quý vị
abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Nhóm Tiếp cận Năng động về Sức khỏe Tâm thần cho Thanh thiếu niên cung cấp hỗ trợ tư vấn cho thanh thiếu niên có thể bị ngắt kết nối với gia đình, bạn bè và sự hỗ trợ của cộng đồng cũng như những người thường gặp phải tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và các rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ.

Thanh thiếu niên được nhóm này hỗ trợ có thể đang được chăm sóc nuôi dưỡng, sống độc lập, có nhà ở bấp bênh, vô gia cư hoặc tham gia đường phố; họ có thể gặp khó khăn với việc sử dụng chất gây nghiện cũng như sức khỏe tâm thần và có thể có tiền sử trải qua những trải nghiệm đau thương trong cuộc sống. 

Chúng tôi là một nhóm chuyên hỗ trợ thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống khi những nỗ lực tham gia vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần chính thống đã không thành công.  Nhóm Tiếp cận cũng cung cấp hỗ trợ cụ thể cho thanh thiếu niên Bản địa và cố gắng cung cấp tư vấn an sinh hỗ trợ và phù hợp về mặt văn hóa theo phương thức tiếp cận, tạo quan hệ.  Nhóm cũng bao gồm hai vị trí bác sĩ lâm sàng tại cộng đồng, họ cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại hai địa điểm bao gồm Hiệp hội Thanh thiếu niên Bản địa Thành thị (Urban Native Youth Association-UNYA) và Trung tâm Nguồn lực Thanh thiếu niên South Vancouver.

Những gì sẽ thấy

Hỗ trợ này bao gồm tư vấn sức khỏe tâm thần hiểu biết về chấn thương và tư vấn an sinh, giới thiệu đến tư vấn nhóm, đánh giá và theo dõi về tâm thần, kết nối thanh thiếu niên với dịch vụ hỗ trợ dựa vào cộng đồng để tăng cường mạng lưới hỗ trợ, vận động và lập kế hoạch cho thanh thiếu niên chuyển ra khỏi các dịch vụ thanh thiếu niên và/hoặc chăm sóc nuôi dưỡng, cũng như hỗ trợ những người khác trong vòng chăm sóc của họ.

Cách thức truy cập

Việc giới thiệu thường được thực hiện bởi các đối tác cộng đồng thuộc nhóm chăm sóc thanh thiếu niên. Nếu bạn tự giới thiệu hoặc bạn là cha mẹ/người chăm sóc quan tâm muốn giới thiệu, điểm khởi đầu của bạn để tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần là liên lạc ban Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần Trẻ em & Thanh thiếu niên dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi.

This service is available at
This service is available at

Youth Assertive Outreach Mental Health Team at Robert & Lily Lee Family CHC

1669 East Broadway, 3rd Floor
Vancouver, BC V5N 1V9
See directions on Google Maps
See more details