Geometric pattern of mountains

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Nhóm Tiếp cận Năng động về Sức khỏe Tâm thần cho Thanh thiếu niên tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Gia đình Robert và Lily Lee cung cấp hỗ trợ tư vấn cho những thanh thiếu niên có thể bị xa lánh khỏi gia đình, bạn bè và sự hỗ trợ của cộng đồng và thường bị gạt ra ngoài lề xã hội.

How to access

Giờ hoạt động

Hiện đang mở
  • Thứ hai:   9:00 sa to 5:00 ch
  • Thứ ba:   9:00 sa to 5:00 ch
  • Thứ tư:   9:00 sa to 5:00 ch
  • Thứ năm:   9:00 sa to 5:00 ch
  • Thứ sáu:   9:00 sa to 5:00 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Parking & Transportation

If taking a bus, please take #20, #9 or #99 and get off at East Broadway and Commercial Drive. If taking the Sky Train, go to the Expo or Millennium Line to Broadway-Commercial station.

There is underground pay parking directly beneath our building. Access this lot from the lane on the east side of Woodland street or the west side of Commercial Drive. Surrounding street parking is also available.

Robert & Lily Lee Family Community Health Centre

At Robert and Lily Lee Family Community Health Centre, you can get basic health care and learn how to keep yourself healthy. We provide services for people of all ages. The Centre works with community organizations and health care providers, such as your family doctor, to keep people and communities healthy.

Nhóm Tiếp cận Năng động về Sức khỏe Tâm thần cho Thanh thiếu niên

Nhóm Tiếp cận Năng động về Sức khỏe Tâm thần cho Thanh thiếu niên cung cấp hỗ trợ tư vấn cho thanh thiếu niên có thể bị ngắt kết nối với gia đình, bạn bè và sự hỗ trợ của cộng đồng cũng như những người thường gặp phải tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và các rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ.