تیم یکپارچه کودک و نوجوان Integrated Child & Youth Team (ICY)

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

ارزیابی و درمان درجامعه محلی برای کودکان و نوجوانان 6 تا 19 ساله که مشکلات سلامت روان در حد متوسط تا شدید دارند. این برنامه همچنین به هماهنگی بین مراقبت و خدمات با سایر منابع جامعه محلی کمک می کند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

تیم یکپارچه کودک و نوجوان (ICY) بخشی از استراتژی درمان سلامت روان و مصرف مواد در BC است. این تیم ارزیابی و درمان سلامت روان را در مدرسه و جامعه محلی برای کودکان و جوانانی که سلامت روان و چالشهای مصرف مواد را تجربه میکنند، ارائه میکند. 

تیم ICY با کودکان و جوانان در جایی که آنها احساس راحتی میکنند ملاقات میکند و علاوه بر گروههای والدین، گروههای بعد از مدرسه و برنامه مهارتهای اجتماعی در مدارس ، خدمات اداری و مبتنی بر جامعه محلی را ارائه میدهد.

ما یک تیم چند رشته ای متشکل از روانپزشکان، درمانگران خانواده، مددکاران اجتماعی و پزشکان سلامت روان هستیم که می توانیم به کودکان و جوانان در موارد زیر کمک کنیم:

 • مسائل رفتاری
 • اضطراب، افسردگی
 • روان پریشی های زودرس و سایر مسائل مربوط به سلامت روان.

خدمات عبارتند از:

 • مشاوره
 • درمان فردی، گروهی و خانوادگی
 • درمان دارویی-روانی و آموزش والدین.

اطلاعات بیشتر در موردتیم های ICY در وب سایت دولت BCبیاموزید.

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
 • کلینیک‌های سلامت روان

  Integrated Child & Youth Team (ICY) at Foundry Richmond - Youth Ages 12 to 18

  #101-5811 Cooney Road Richmond
 • دیگر

  Integrated Child & Youth Team (ICY) Richmond - Children Ages 6 to 12

  8100 Granville Avenue, Unit 620 Richmond