Resource

ADHD resources para sa mga bata, kabataan, at mga pamilya

Four youth smiling for a picture outside.

Ang attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nahihirapang magbigay ng atensyon at mag-focus sa mga gagawin; ugali din niyang kumilos nang hindi nag-iisip, at nahihirapan siyang maupo nang tahimik. Ito'y maaaring magsimula sa early childhood at maaaring magpatuloy hanggang ang tao ay naging isang adult.

Naghahanap ka pa ba ng ibang mga suporta at impormasyon? Tingnan ang aming seksyon sa Pangkaisipang Kalusugan ng mga Bata at Kabataan, at ang Paggamit Nila ng Droga o Alak para humanap ng mga serbisyo, resources, at marami pang iba para sa suporta sa pangkaisipang kalusugan at sa paggamit ng droga o alak. 

Ang resources sa ibabâ ay minimintina ng mga grupo sa labas ng Vancouver Coastal Health. Ang resources na ito ay available sa Ingles.

Featured resources

rolling with adhd parents

Rolling with ADHD | Parents and caregivers

A free eight-module series that covers practical tools and strategies for caregivers with ADHD.

Learn more

rolling with adhd teens

Rolling with ADHD | Teens

In this resource, we share some practical information, tips and strategies to help teens with ADHD feel less overwhelmed with school and more empowered and supported.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health ADHD Webinar Series

Provides webinars for families about ADHD basics, self-regulation tools for children and youth with ADHD, ADHD treatment, parenting a child with ADHD, and strategies for supporting a child with ADHD at school.

Learn more

CADDAC

Center for ADHD Awareness Canada

CADDAC is a national charity that improves the lives of Canadians affected by ADHD through awareness, education, and advocacy.

Learn more

More resources

Humanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong available sa mga bata at kabataan para sa pangkaisipang kalusugan at paggamit ng droga o alak.