Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Mabilis na pagtugon para sa mga bata at kabataang may banayad o malaking risk na mag-suicide. Kabilang sa serbisyong ito ang Team Response to Adolescent & Children in Crisis (TRACC)

Paano i-access

 • Tingnan kung eligible

  Mga bata at kabataang 6-18 taong-gulang

 • Kumuha ng referral

  Anyone who is concerned a child or youth who may be experiencing a mental health or emotional crisis or at possible risk of suicide can contact Step Up/Step Down for more information or to make a referral. Contact the team at (604) 207-2511.

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
 • Monday:   8:00 a.m. to 7:00 p.m.
 • Tuesday:   8:00 a.m. to 7:00 p.m.
 • Wednesday:   8:00 a.m. to 7:00 p.m.
 • Thursday:   8:00 a.m. to 7:00 p.m.
 • Friday:   8:00 a.m. to 7:00 p.m.
 • Saturday:   8:00 a.m. to 7:00 p.m.
 • Sunday:   8:00 a.m. to 7:00 a.m.

Parking and transportation

There is a pay parking lot adjacent to the building. Bus stops are located on Westminster Highway.

6100 Bowling Green Road

Access various Vancouver Coastal Health services from 6100 Bowling Green Road.

Child & Youth Urgent Response Mental Health Services

Naglalaan ng assessment at mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan para sa maikling panahon, kabilang na ang suicide risk assessment, paghadlang at interbensiyon nito, para sa mga bata at kabataang dumaranas ng acute psychiatric o emotional crises.