person with covid vaccine sticker

ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੀ; ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ:

Icon of two bandages.

90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਵਰੇਜ

ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਵਰੇਜ

Icon of an adult.

95%

18+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

Icon of a child.

30%

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ (polio), ਡਿਪਥੀਰੀਆ (diphtheria), ਖਸਰਾ (measles) ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ (rubella) ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਐਮਪੌਕਸ (ਮੰਕੀਪੌਕਸ) mpox (monkeypox) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਟਰੇਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ - ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 70 ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਮਿਊਨਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਸੈਕਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਬੀਚਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਐਮਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਐਮਪੌਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਦੀ ਐਮਪੌਕਸ ਆਊਟਬਰੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (BC Centre for Disease Control), ਕਮਿਊਨਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਸੈਕਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਬੀਚਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਐਮਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਫੈਲਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸਿਰਫ 190 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ(ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 151), ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਮਪੌਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੈਂਬੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ