Cambie Gardens lobby.

ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਓਕਰਿਜ (Oakridge) ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਇਕ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ। ਇਹ 1952 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੈ। ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੈਂਬੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ (Cambie Gardens) ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ, ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਓਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।

Headshot of Bob Chapman with stylized quotes

“ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ.”

- ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਟੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (Vice President) Bob Chapman

ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ 2022 ਦੀ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਨੈਕਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ (CONNECT Partners) 2023 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 44 ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਮੂਵਜ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2030 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪੂਲ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਡੱਲਟ ਡੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।

Tour of Cambie Gardens

Cambie Gardens lobby.
Cambie Gardens kitchen.
Cambie Gardens living room.
Cambie Gardens outdoor area.

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

Matriarchs ਅਤੇ Knowledge Keepers ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।