Dịch vụ

 • Child Health Clinics

 • Dental Public Health Program

 • Hearing Services

 • Immunization Clinics

 • Prenatal & Early Years Program

 • Speech & Language Services

 • Youth Clinics

Đơn vị Y tế Công cộng

Dịch vụ bao gồm:

 • Chương trình tiền sản: Sàng lọc, giáo dục, và ủng hộ bao gồm cả việc giới thiệu chuyên khoa khi cần thiết.
 • Những năm Đầu đời: Y tá Y tế Công cộng (PHNs) đánh giá sự ổn định của bà mẹ và trẻ sơ sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, phòng ngừa và xây dựng năng lực.
 • Phòng khám Sức khỏe Trẻ em: Đánh giá sức khỏe tổng thể, thông tin sức khỏe, giáo dục và giới thiệu. Chủng ngừa theo Hướng dẫn Chủng ngừa BC cho trẻ em, vào lúc 2, 4, 6, 12 và 18 tháng, và cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.
 • Dịch vụ Hỗ trợ Nhi khoa và Điều dưỡng: Các dịch vụ và chăm sóc cho trẻ em có bệnh mãn tính, bệnh phức tạp và có nhu cầu đặc biệt.
 • Chủng ngừa: Thuốc chủng được tiêm tại các Đơn vị Y tế Công cộng và phòng khám cộng đồng cho mọi lứa tuổi, và tại các trường học cho học sinh Mẫu giáo, Lớp 6 và Lớp 9.
 • Chương trình Nha khoa: Các dịch vụ vệ sinh răng miệng bao gồm khám răng, thông tin sức khỏe răng miệng, bôi vecni florua và giới thiệu.
 • Thính học: Khám sàng lọc thính giác cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên đồng thời lắp máy trợ thính cho trẻ em từ 0-19 tuổi.
 • Khả năng nói và Ngôn ngữ: Đánh giá và chẩn đoán các khiếm khuyết về khả năng nói để cá nhân hóa các biện pháp can thiệp cho cư dân VCH từ sơ sinh đến khi đủ điều kiện vào Mẫu giáo.
 • Thị lực: Thông báo về phòng ngừa và nâng cao sức khỏe phổ quát cho công chúng và giới thiệu.
 • Dinh dưỡng: Chuyên gia dinh dưỡng cung cấp hỗ trợ về cách thực hành tốt nhất và chính sách liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng thông qua tư vấn, phòng khám và hội thảo.
 • Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm: Cung cấp hỗ trợ lâm sàng, nguồn lực và giáo dục để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, bao gồm quản lý sự vụ, tiếp xúc và bùng phát đối với các bệnh có thể phòng ngừa bằng thuốc chủng, nhiễm trùng đường hô hấp do vi-rút và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và máu.
 • Sức Khỏe Giới Tính & Tuổi Trẻ: Giáo dục sức khỏe, tư vấn, cung cấp các biện pháp ngừa thai và tránh thai khẩn cấp, chẩn đoán thai nghén và tư vấn các lựa chọn, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục, chủng ngừa và giới thiệu.    

 

Địa điểm của Đơn vị Y tế Công cộng

Robert & Lily Lee Public Health Unit

1669 East Broadway, Vancouver, B.C.
(inside Robert & Lily Lee Family Community Health Centre)

South Community Health Centre

6405 Knight Street, Vancouver, B.C.
(inside South Community Health Centre)

Blusson Public Health Unit

818 West 10th Avenue, Vancouver, B.C.
(inside the Blusson Spinal Cord Centre building at Vancouver General Hospital)

Three Bridges Public Health Unit

1128 Hornby Street, Vancouver B.C.
(inside Three Bridges Community Health Centre)

Evergreen Public Health Unit

3425 Crowley Drive, Vancouver, B.C.
(inside Evergreen Community Health Centre)

Raven Song Public Health Unit

2450 Ontario Street, Vancouver, B.C. 
(inside Raven Song Community Health Centre)

Vancouver Community Audiology Public Health Unit

999 West Broadway, Unit 300, Vancouver, B.C.
(inside Vancouver Community Audiology Centre at 999 West Broadway)

Pacific Spirit Public Health Unit

2110 West 43rd Avenue, Vancouver, B.C.
(inside Pacific Spirit Community Health Centre)

601 Health Protection Public Health Unit

601 West Broadway, Unit 601, Vancouver, B.C.
(inside 601 West Broadway)

Richmond Public Health Unit

8100 Granville, Richmond, B.C.
(Richmond Public Health)

Esplanade Public Health Unit

132 West Esplanade, North Vancouver, B.C.

Parkgate Public Health Unit

3625 Banff Court, Unit 200, North Vancouver, B.C.
(inside Parkgate Community Health Centre)

Central Public Health Unit

132 Esplanade, North Vancouver, B.C.
(inside the Central Community Health Centre)

West Vancouver Public Health Unit

2121 Marine Drive, West Vancouver, B.C.

Squamish Public Health Unit

38140 Behrner Drive, Squamish, B.C.

Whistler Public Health Unit

4380 Lorimer Road, Whistler, B.C.

Pemberton Public Health Unit

1403 Portage Road, Pemberton, B.C.

Gibsons Public Health Unit

841 Kiwanis Way, Gibsons, B.C.
(Gibsons Health Unit)

Sechelt Public Health Unit

5544 Sunshine Coast Highway, Sechelt, B.C.
(Sechelt Health Unit)

Powell River Public Health Unit

5000 Joyce Avenue, Powell River, B.C.
(inside qathet General Hospital)

Bowen Island Public Health Unit

North Coast- Bella Coola Public Health Unit

1025 Elcho Street, Bella Coola, B.C.
(inside Bella Coola General Hospital)