Geometric pattern of mountains

Phòng khám Thanh thiếu niên cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe bảo mật, không cần hẹn cho tất cả thanh thiếu niên (nam, nữ và 2SLGBTIA+) mà không cần hẹn trước.

How to access

  • Kiểm tra tư cách hội đủ điều kiện

    • Thanh thiếu niên đến 20 tuổi.

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   Đã đóng
  • Thứ ba:   3:00 ch to 5:00 ch
  • Thứ tư:   Đã đóng
  • Thứ năm:   Đã đóng
  • Thứ sáu:   Đã đóng
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Parking & Transportation

Parking lot is available.

Pender Harbour and District Health Centre

The Pender Harbour & District Health Centre is a community health centre that provides ambulatory services, home care nursing visits, laboratory services, nutrition counselling, and diabetes education for residents of Madeira Park.

Phòng khám Thanh thiếu niên

Phòng khám Thanh thiếu niên cung cấp tư vấn sức khỏe bảo mật cho tất cả thanh thiếu niên thông qua hình thức đến không cần hẹn hoặc đặt lịch hẹn. Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường lâm sàng an toàn về mặt văn hóa, tình dục và khẳng định giới tính cho tất cả các cá nhân sử dụng những dịch vụ này.