Phòng khám Thanh thiếu niên cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe bảo mật, không cần hẹn cho tất cả thanh thiếu niên (nam, nữ và 2SLGBTIA+) mà không cần hẹn trước.

Our services include

Our services include: 

 • STI testing and treatment, and partner follow-up
 • Birth control options including: pills, patch, ring, implant, the shot and IUDs 
 • Emergency contraception, including pill or IUD  
 • HIV Pre Exposure Prophylaxis (PrEP)
 • Pregnancy options counselling and referrals 
 • Harm reduction, including free condoms and naloxone kits
 • Immunizations (HPV, Mpox, Hep A and B) 

How to access

 • Drop in during clinic hours

  Available for youth up to age 24. Drop in during clinic hours.

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
 • Thứ hai:   Đã đóng
 • Thứ ba:   3:15 ch to 5:15 ch
 • Thứ tư:   Đã đóng
 • Thứ năm:   Đã đóng
 • Thứ sáu:   Đã đóng
 • Thứ bảy:   Đã đóng
 • Chủ nhật:   Đã đóng

Giờ có thể thay đổi - gọi để biết thêm thông tin.

How to get here

Parking

Free parking. Level entry access around the back of hospital. Enter the doors and take your first right to check in with reception.

Public transit

Route 9: Brooks School 

Take from high school to north end of mall [ZL[1] 

Walking from the mall:

 • Walk across Alberni St. to Saskatchewan Ave and go to end of Saskatchewan Ave. 
 • Take a slight right and walk up Abbotsford until you see the large parking lot at back side of qathet Hospital. 

Bus Route 3: Upper Westview 

Take to qathet hospital and south end of mall 

Entry from front of qathet Hospital

 • Enter main doors
 • Take elevator or stairs up to the 3rd floor
 • Follow signs to Community Health 
 • Check-in with reception 

Other local services

qathet General Hospital

qathet General Hospital (formerly Powell River General Hospital) is a 33-bed facility providing services that include surgery, endoscopy, ICU, obstetrics, in-patient psychiatry, oncology, emergency and diagnostic services.

Phòng khám Thanh thiếu niên

Phòng khám Thanh thiếu niên cung cấp tư vấn sức khỏe bảo mật cho tất cả thanh thiếu niên thông qua hình thức đến không cần hẹn hoặc đặt lịch hẹn. Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường lâm sàng an toàn về mặt văn hóa, tình dục và khẳng định giới tính cho tất cả các cá nhân sử dụng những dịch vụ này.