Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần trẻ thơ cung cấp phương pháp điều trị và hỗ trợ cho các gia đình quan ngại về khả năng của con họ trong việc quản lý các lĩnh vực phát triển về cảm xúc, xã hội và hành vi.

Các chương trình sức khỏe tâm thần trẻ thơ cung cấp các dịch vụ đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần và hành vi liên ngành cho trẻ em. Chúng tôi điều trị cho trẻ em bị các vấn đề đa dạng về hành vi cũng như các quan ngại về nuôi dạy con cái, bao gồm:

 • sự gắn bó
 • quan ngại về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
 • hành vi hung hăng
 • lo lắng khi tách rời
 • lo lắng xã hội, và nhiều hơn nữa

 

Tìm hiểu các địa điểm để biết quy định hội đủ điều kiện và quy trình giới thiệu. 

Những gì sẽ thấy

Việc đánh giá và điều trị toàn diện được thực hiện với gia đình và liên hệ với các đối tác cộng đồng khác mà trẻ có thể tham gia. Dịch vụ được cung cấp bởi một nhóm đa ngành.

Tìm nhóm của bạn

VCH cung cấp thông tin về sức khỏe tâm thần cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi ở Richmond và Vancouver – xem chi tiết về địa điểm và cách tiếp cận bên dưới.

Nếu bạn sống ở vùng Duyên hải hoặc North Shore, bạn có thể nhận được hỗ trợ từ Phòng khám Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên do Bộ Phát triển Gia đình và Trẻ em điều hành. Có sẵn hỗ trợ dành riêng cho người Bản địa thông qua Cơ quan Y tế Bộ tộc Đầu tiên hoặc Bộ tộc Đầu tiên địa phương trong cộng đồng.

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
 • Các Trung tâm Y tế Cộng đồng

  Alan Cashmore Centre - Infant and Childhood Mental Health Service

  #420 - 1669 East Broadway Vancouver
 • Khác

  Early Childhood Mental Health Services at Richmond Place – 8100 Granville Avenue

  620 – 8100 Granville Avenue Richmond