Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Ứng phó Khẩn cấp cho Trẻ em & Thanh thiếu niên

Tìm dịch vụ này gần quý vị
youth speaking to each other

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Cung cấp các dịch vụ đánh giá và sức khỏe tâm thần ngắn hạn, bao gồm đánh giá, phòng ngừa và can thiệp nguy cơ tự tử cho trẻ em và thanh thiếu niên đang trải qua các cơn khủng hoảng tâm thần hoặc cảm xúc cấp tính.

Những gì sẽ thấy

Các dịch vụ này cũng có thể cung cấp giáo dục để nâng cao nhận thức cộng đồng về tự tử, can thiệp tự sát cũng như đau buồn và mất mát.

Tài nguyên

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
 • Khác

  Child & Adolescent Response Team (CART) at West Broadway

  Suite 401, 1212 West Broadway Vancouver
 • Khác

  Step Up/Step Down services - Richmond

  6100 Bowling Road Unit #200 Richmond
 • Phòng khám sức khỏe tâm thần

  Youth Urgent Response Team (YURT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver