Dịch vụ Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần cho Người lớn trên 19 tuổi

Tìm dịch vụ này gần quý vị
portrait of two adults

Dịch vụ tiếp nhận sức khỏe tâm thần dành cho người lớn giúp người lớn từ 19 tuổi trở lên và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện trong khu vực Y tế Duyên hải Vancouver (VCH).

Những gì sẽ thấy

Nếu bạn là người lớn trên 19 tuổi sống trong vùng Y tế Duyên hải Vancouver, có sẵn một số dịch vụ tiếp nhận sức khỏe tâm thần để giúp kết nối bạn với các dịch vụ và nguồn lực; những dịch vụ này cũng có thể giới thiệu đến nhiều chương trình sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện của chúng tôi. Mục tiêu là kết hợp nhu cầu của một người với các dịch vụ và nguồn lực phù hợp vào đúng thời điểm. Chúng tôi cố gắng cung cấp phương tiện tiếp cận dễ dàng với dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ đặt khách hàng làm trung tâm.

Bất kỳ gia đình, người chăm sóc hoặc người liên quan nào khác đều có thể gọi điện để trình báo mối quan ngại, cung cấp thông tin và yêu cầu dịch vụ cho người cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Dịch vụ tiếp nhận sức khỏe tâm thần có sẵn ở gần bạn

Trợ giúp có sẵn. Liên lạc một dịch vụ gần bạn để bắt đầu hoặc tìm hiểu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần có sẵn trong khu vực của bạn. 

Nếu bạn sử dụng chất gây nghiện, các dịch vụ tiếp nhận về sử dụng chất gây nghiện sẽ giúp người lớn từ 19 tuổi trở lên và gia đình họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về sử dụng chất gây nghiện trong khu vực Y tế Duyên hải Vancouver (VCH). Nhiều dịch vụ cũng hỗ trợ cả những khó khăn về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện.

Hỗ trợ bổ sung cho thanh thiếu niên từ 12 đến 24 tuổi

Bạn có phải là một thanh thiếu niên từ 12 đến 24 tuổi? Nếu thế, các địa điểm của Foundry cũng cung cấp hỗ trợ cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần đang sử dụng chất gây nghiện. Tìm Phòng khám Sức khỏe Tâm thần Không cần Hẹn cho Thiếu niên và Thanh niên tại nhiều địa điểm, bao gồm North Shore, Sea-to-Sky và Richmond.

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
 • Access and Assessment Centre (AAC) at Vancouver General Hospital

  803 West 12th Ave. Vancouver
 • Các Trung tâm Y tế Cộng đồng

  Assessment & Treatment Matching Team (ATM) at Pemberton Health Centre

  1403 Portage Road, PO Box 8 Pemberton
 • Các Trung tâm Y tế Cộng đồng

  Assessment & Treatment Matching Team (ATM) at Whistler Health Care Centre

  4380 Lorimer Road Whistler
 • Phòng khám sức khỏe tâm thần

  Assessment & Treatment Matching Team at Squamish Mental Health & Substance Use Services

  38075 2nd Avenue, P.O. Box 220 Squamish
 • Central Intake Team at the HOpe Centre

  HOpe Centre, 1337 St. Andrews Avenue, 1st Floor North Vancouver
 • qathet Mental Health and Substance Use Services Central Intake

  5000 Joyce Ave, Third floor Powell River
 • Sunshine Coast Adult Mental Health and Substance Use Services Intake

  5542 Sunshine Coast Highway Sechelt