واحد های بهداشت عمومی Public Health Units

خدمات هر واحد بهداشت عمومی شامل موارد زیر است:

 • برنامه های قبل از تولد نوزاد Prenatal programs: غربالگری، آموزش و پشتیبانی، از جمله ارجاع دادن در صورت نیاز.
 • سالهای اولیه Early Years: پرستاران بهداشت عمومی (PHNs) سلامت و رشد مادر و نوزاد را ارزیابی کرده و آموزش و حمایت مداوم مورد نیاز آنها را در طی اوایل دوران کودکی ارایه میدهند.
 • کلینیک های بهداشت کودکان Child Health Clinics: ارزیابی کلی رشد و سلامت، اطلاعات بهداشتی، آموزش و ارجاع.
 • ایمن سازی طبق راهنمای ایمن سازی BC برای کودکان 2، 4، 6، 12 و 18 ماهه و برای کودکان 6-4 ساله.
 • خدمات حمایتی پزشکی کودکان و پرستاری  Pediatric and Nursing Support Services:خدمات و مراقبت از کودکان مبتلا به بیماری های مزمن، پیچیدگی های پزشکی و نیازهای ویژه.
 • ایمن سازی Immunizations:واکسن ها در واحدهای بهداشت عمومی و کلینیک های محلی برای همه سنین و در مدارس برای دانش آموزان مهد کودک، کلاس 6 و کلاس 9 ارائه میگردد.
 • برنامه های دندانپزشکی Dental programs:خدمات بهداشت دندان از جمله بررسی دندان ها، اطلاعات بهداشت دهان و دندان، استفاده از پوشش محافظ فلوراید، و ارجاع به مراقبت از دندان.
 •  سنجش شنوایی Audiology:غربالگری شنوایی برای نوزادان تازه بدنیا آمده، کودکان و جوانان، تشخیص نا شنوایی و سمعک های مناسب برای کودکان 19-0 ساله.
 • گفتار و زبان Speech and Language:ارزیابی و تشخیص اختلالات گفتاری و حمایت از ساکنین VCH از بدو تولد تا واجد شرایط بودن برای ورود به مهد کودک.
 • بینایی Vision:آموزش عمومی و ارجاع برای سنجش بینایی .
 • تغذیه Nutrition:متخصصان تغذیه اطلاعات و پشتیبانی مربوط به غذا و تغذیه را از طریق مشاوره، کلینیک ها و ترویج سلامتی ارائه می دهند.
 • کنترل بیماری های واگیردار Communicable Disease Control:حمایت بالینی، منابع و آموزش برای پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر دار، از جمله مورد، تماس و مدیریت شیوعِ بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، عفونت های تنفسی ویروسی و عفونتهای مقاربتی و عفونت های ویروسی خون را ارائه میدهد .
 • سلامت جنسی و جوانان Sexual Health & Youth:آموزش بهداشت، مشاوره، ارائه روشهای پیشگیری از بارداری و پیشگیری فوری از بارداری ، تشخیص بارداری و مشاوره گزینه ها، آزمایش و درمان عفونت های انتقال یافته از راه جنسی، واکسیناسیون و ارجاع.

مکان های واحد های بهداشت عمومی Public Health Unit location

واحد بهداشت عمومی Robert & Lily Lee

East Broadway, Vancouver, B.C 1669.

(داخل مرکز بهداشت خانواده محلی Robert & Lily Lee)

مرکز بهداشت محلی جنوب South Community Health Centre 

6405 Knight Street, Vancouver, B.C.

(داخل مرکز بهداشت محلی جنوب)
 

واحد بهداشت عمومی بلوسون Blusson Public Health Unit 

818 West 10th Avenue, Vancouver, B.C.

(داخل ساختمان مرکز نخاع Blusson در بیمارستان عمومی ونکوور)
 

واحد بهداشت عمومی تری بریجز Three Bridges Public Health Unit

1128 Hornby Street, Vancouver B.C.

(داخل مرکز بهداشت محلی تری بریجز)

واحد بهداشت عمومی اِوِرگرین Evergreen Public Health Unit

3425 Crowley Drive, Vancouver, B.C.

(داخل مرکز بهداشت محلی اورگرین)

واحد بهداشت عمومی ریون سانگ Raven Song Public Health Unit

2450 Ontario Street, Vancouver, B.C. 

( داخلمرکز بهداشت محلی ریون سانگ  )

واحد بهداشت عمومی سنجش شنوایی جامعه ونکوور Vancouver Community Audiology Public Health Unit

999 West Broadway, Unit 300, Vancouver, B.C.

( داخل مرکز شنوایی سنجی محلی ونکوور واقع در999West Broadway)
 

واحد بهداشت عمومی پسیفیک سپیریت Pacific Spirit Public Health Unit

2110 West 43rd Avenue, Vancouver, B.C.

(داخل مرکز بهداشت محلی پسیفیک سپیریت)

601 بهداشت حفاظت واحد بهداشت عمومی 601Health Protection Public Health Unit

601 West Broadway, Unit 601, Vancouver, B.C.

(داخل 601 وست برادوی)
 

واحد بهداشت عمومی ریچموندRichmond Public Health Unit

8100 Granville, Richmond, B.C.

(داخلRichmond Place-8100 Granville Avenue)

واحد بهداشت عمومی اسپلنیدEsplanade Public Health Unit

132 West Esplanade, North Vancouver, B.C.

واحد بهداشت عمومی پارک گیتParkgate Public Health Unit

3625 Banff Court, Unit 200, North Vancouver, B.C.

(داخل مرکز بهداشت محلی پارک گیت)

واحد بهداشت عمومی مرکزی Central Public Health Unit

132 Esplanade, North Vancouver, B.C.

( داخل مرکز بهداشت محلی مرکزی)

واحد بهداشت عمومی وست ونکوور West Vancouver Public Health Unit

2121 Marine Drive, West Vancouver, B.C.

واحد بهداشت عمومی اسکوامیش Squamish Public Health Un

38140 Behrner Drive, Squamish, B.C.

واحد بهداشت عمومی ویستلر Whistler Public Health Unit

4380 Lorimer Road, Whistler, B.C.

واحد بهداشت عمومی پمبرتون Pemberton Public Health Unit

1403 Portage Road, Pemberton, B.C.

واحد بهداشت عمومی گیبسون Gibsons Public Health Unit

841 Kiwanis Way, Gibsons, B.C.

(واحد بهداشت گیبسون)

واحد بهداشت عمومی سیشلت Sechelt Public Health Unit

5544 Sunshine Coast Highway, Sechelt, B.C.

(واحد بهداشت سیشلت)

واحد بهداشت عمومی پاول ریور Powell River Public Health Unit

5000 Joyce Avenue, Powell River, B.C.

( داخل بیمارستان عمومی qathet)

واحد بهداشت عمومی بوون آیلند Bowen Island Public Health Unit

ساحل شمالی- واحد بهداشت عمومی بلا کولا North Coast- Bella Coola Public Health Unit

1025 Elcho Street, Bella Coola, B.C.

(داخل بیمارستان عمومی بلا کولا)