تیم‌های مدیریت پرونده متمرکز جوانان (YICMT)

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

تیم مدیریت پرونده متمرکز جوانان (ICMT) یک تیم چندرشته ای است که خدمات نوآورانه، مشتری‌محور و حساس فرهنگی را به جوانان با نیازهای پیچیده (مانند مصرف مواد، بی‌خانمانی، چالش‌های سلامت روان) ارائه می‌دهد.

اهداف شامل افزایش تداوم مراقبت و مشارکت جوانان در مراقبت از خود و نیز بهبود ارتباط بین اعضای تیم مراقبت جوانان است.

خدمات ارائه‌شده عبارتند از:

 • دسترسی به مراقبت‌های اولیه،
 • دسترسی به درمان آگونیستی مواد افیونی،
 • حمایت‌ها و خدمات فرهنگی و معنوی،
 • گسترش ارتباط‌ در جامعه،
 • ارجاع‌ها و کمک به ارتباط با خدمات از جمله پشتیبانی محله‌ای طولانی‌مدت،
 • تجهیزات و آموزش کاهش آسیب،
 • ارزیابی و پشتیبانی کاردرمانگر (OT)،
 • برنامه‌ریزی درمانی، و 
 • ارتباط با حمایت‌های  مثبت اجتماعی
   

انتظار چه چیزی را داشته باشید

To make a referral to the YICMT please contact Youth CAIT. Youth CAIT phone lines are open daily.

 • Saturday to Thursday: 10:00 am– 8:00 pm
 • Fridays: 10:00 am– 5:00 pm

Phone: 604-209-3705
Email: cait.youth@vch.ca
Fax: 604-681-1894

چنین تیمی به جوانانی که احساس می‌کنند نمی‌توانند در این دنیا زنده بمانند، امید می‌دهد.» 

- Breezy ، همسال جوان 

اهداف ICMT جوانان شامل افزایش تداوم مراقبت و مشارکت جوانان در مراقبت از خود و نیز بهبود ارتباطات بین اعضای تیم مراقبت جوانان است.

تیم ICMT عبارتند از:

 • سرگروه،
 • پزشکان پذیرش،
 • مدیران پرونده و یا متخصصان بالینی،
 • مددکاران گسترش ارتباط‌ با جوانان،
 • مددکار فرهنگی،
 • پرستاران متخصص،
 • مددکار اجتماعی و
 • کاردرمانگر
Youth Intensive Case Management Team

منابع

Transition into Independence (TIP)​​​

The team also encompasses a housing subsidy program called Transition into Independence (TIP) which offers a monthly housing subsidy for market housing for VCH catchment area youths ages 18 to 25. Youth are connected with a youth care worker providing case management and intensive support to youths. Youths can also be connected to primary care, cultural and spiritual support, case management or other community or treatment supports.

The Transition Group

The team also offers a life skills group named the Transition group. The Transitions Group gives youth who are transitioning into adulthood the opportunity to learn life skills in a supportive, low-barrier environment along with Vancouver Coastal Health.

Participants are between the ages of 17 and 24 and have had some involvement with MCFD or VACFSS.

Examples of topics covered include:

 • healthy eating,
 • eating on a budget,
 • income and identification,
 • education and employment, and 
 • physical and mental health.

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
 • کلینیک‌های سلامت روان

  Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at qathet General Hospital

  5000 Joyce Avenue, 3rd floor Powell River