Downtown Eastside Youth Outreach Team (YOT)

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

Ang Downtown Eastside Youth Outreach Team (YOT) ay nasa 786 Powell Street. Ito'y isang multi-disciplinary team na naglalaan ng outreach at temporary clinical at support services; layunin nitong makipagpanayam sa mga kabataang mahirap matagpuan, nang makapagtatag ng koneksyon, tiwala, at nang maiugnay sila sa mga serbisyo para sa pangmatagalang panahon.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang mga serbisyong inaalok sa programa ay case management, access sa primary care (pangunahing pangangalaga, kultural at spiritwal na suporta, tulungang ikonekta sila sa mga serbisyo, harm reduction supplies at edukasyon, at Street outreach sa DTES.

Ang team ay binubuo ng: 

  • Nurse para sa Mental Health at Substance Use
  • Youth Care Worker
  • Social Worker
  • Indigenous Peer Advocate
This service is available at
This service is available at

Downtown Eastside Youth Outreach Team at 786 Powell Street

786 Powell St.
Vancouver, BC V6A 1H6
See directions on Google Maps
See more details