Nhóm Tiếp cận Thanh thiếu niên Downtown Eastside (YOT)

Tìm dịch vụ này gần quý vị

Nhóm Tiếp cận Thanh thiếu niên Downtown Eastside (YOT) tọa lạc trên 786 Phố Powell. Đây là một nhóm đa ngành cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng và lâm sàng và hỗ trợ tạm thời với mục tiêu thu hút những thanh thiếu niên khó tiếp cận, thiết lập mối quan hệ, sự tin tưởng và kết nối thanh thiếu niên với các dịch vụ dài hạn hơn.

Những điều kỳ vọng

Các dịch vụ được cung cấp trong chương trình là quản lý sự vụ, tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu, hỗ trợ về văn hóa và tinh thần, giúp kết nối họ với các dịch vụ, nguồn cung cấp và giáo dục giảm thiểu tác hại cũng như tiếp cận trên Đường phố trong khu vực DTES.

Đội ngũ bao gồm: 

  • Y tá Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện
  • Nhân viên Chăm sóc Thanh thiếu niên
  • Nhân viên Xã hội
  • Người ủng hộ Đồng đẳng Bản địa
This service is available at
This service is available at

Downtown Eastside Youth Outreach Team at 786 Powell Street

786 Powell St.
Vancouver, BC V6A 1H6
See directions on Google Maps
See more details