Substance use intake services para sa mga bata at kabataan

North shore mountains

Ang Child and Youth substance use intake services ay nagsusuporta sa mga bata, kabataan, at sa kanilang mga pamilyang may mga alalahanin sa paggamit ng droga o alak.

Dito ka magsisimula para makakuha ng suporta hinggil sa paggamit ng droga o alak

Mahalaga para sa iyo at sa iyong pamilya ang humanap ng tamang lugar. Magsimula sa intake services na ito para malaman kung aling programa ang pinaka-naaakma para sa bawat bata o kabataan hinggil sa mga alalahanin sa paggamit ng droga o alak. 

Hindi mo kailangan ng referral mula sa isang doktor para makakuha ng intake support hinggil sa paggamit ng droga o alak.

Vancouver 

Youth Central Addiction Intake Team (Youth CAIT)

Richmond

Richmond Community Mental Health and Substance Use Central Intake

North Shore

Foundry North Shore

Sunshine Coast

Ang suporta hinggil sa paggamit ng droga o alak ay available sa pamamagitan ng school counsellors at ng youth health clinics. Ang suportang ispesipiko para sa mga Indigenous na tao ay makukuha sa pamamagitan ng First Nations Health Authority o ng local First Nation sa loob ng komunidad.

Central Coast at Sea to Sky

Ang suporta hinggil sa paggamit ng droga o alak ay available sa pamamagitan ng school counsellors. Ang suportang ispesipiko para sa mga Indigenous na tao ay makukuha sa pamamagitan ng First Nations Health Authority o ng local First Nation sa loob ng komunidad.