خدمات مشاوره مصرف مواد برای کودکان و جوانان

North shore mountains

خدمات مشاوره مصرف مواد کودکان و جوانان از کودکان، جوانان و خانواده های آنها که نگرانی های مربوط به مصرف مواد دارند حمایت می کند.

نقطه شروع شما برای پشتیبانی مصرف مواد

پیدا کردن مکان مناسب برای خود و خانواده مهم است. این خدمات مشاوره اولیه نقطه شروعی برای این است که بفهمید چه برنامه ای برای هر کودک یا نوجوانی که نگرانی در مورد مصرف مواد دارد مناسب است. 

برای مشاوره پشتیبانی مصرف مواد نیازی به ارجاع پزشک ندارید.

ونکوور Vancouver 

تیم مشاوره مرکزی اعتیاد جوانان(جوانان CAIT)

ریچموند Richmond

مشاوره مرکزی سلامت روان و مصرف مواد محله ریچموند 

نوُرت شوُر North Shore

نوُرت شوُر فاندریFoundry North Shore

سان شاین کوُست

پشتیبانی مصرف مواد از طریق مشاوران مدرسه و درyouth health clinicsدر دسترس است. پشتیبانی ویژه افراد بومی از طریقFirst Nations Health Authorityیا مراکز First Nation محلی در جامعه قابل دسترس است.

سنترال کوست و سی تو اسکای Central Coast and Sea to Sky

پشتیبانی مصرف مواد از طریق مشاوران مدرسه در دسترس است. پشتیبانی ویژه افراد بومی از طریق First Nations Health Authority یا مراکز First Nation محلی در جامعه قابل دسترس است.