Dịch vụ tiếp nhận trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng chất gây nghiện

North shore mountains

Dịch vụ tiếp nhận Trẻ em và Thanh thiếu niên sử dụng chất gây nghiện hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ giải quyết những lo ngại về việc sử dụng chất gây nghiện.

Điểm khởi đầu của bạn để nhận hỗ trợ về sử dụng chất gây nghiện

Tìm được nơi thích hợp cho bạn và gia đình là điều quan trọng. Các dịch vụ tiếp nhận này là điểm khởi đầu để tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất cho từng trẻ em hoặc thanh thiếu niên có mối quan ngại về việc sử dụng chất gây nghiện. 

Bạn không cần bác sĩ giới thiệu để được hỗ trợ về sử dụng chất gây nghiện.

Vancouver 

Nhóm Tiếp nhận Nghiện ngập Tập trung cho Thanh thiếu niên (Thanh thiếu niên CAIT)

Richmond

Tiếp nhận Tập trung về Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện của Cộng đồng Richmond 

North Shore

Foundry North Shore

Sunshine Coast

Có sẵn hỗ trợ về sử dụng chất gây nghiện thông qua các cố vấn học đường và tại các phòng khám sức khỏe thanh thiếu niên. Có sẵn hỗ trợ dành riêng cho người Bản địa thông qua Cơ quan Y tế Bộ tộc Đầu tiên hoặc Bộ tộc Đầu tiên địa phương trong cộng đồng.

Duyên hải miền Trung và Sea to Sky

Có sẵn hỗ trợ về sử dụng chất gây nghiện thông qua các cố vấn học đường. Có sẵn hỗ trợ dành riêng cho người Bản địa thông qua Cơ quan Y tế Bộ tộc Đầu tiên hoặc Bộ tộc Đầu tiên địa phương trong cộng đồng.