تیم پشتیبانی دسترسی خانواده در ریچموند (RFAST)

RFAST یک تیم کمکی متمرکز برای خانواده‌هایی است که حداقل یکی از اعضای خانواده با بیماری روانی شدید و یا مشکلات مصرف مواد مواجه است.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

تا زمانی که حداقل یکی از اعضای خانواده زیر 19 سال  بوده و مبتلا به بیماری روانی متوسط تا شدید و یا مشکلات مصرف مواد باشد، تیم با اتخاذ نگاهی خانوادگی با همه اعضای خانواده  کار می‌کند. این تیم متشکل از مددکار اجتماعی، پرستار و کاردرمانگر است.

تیم پشتیبانی دسترسی خانواده  در  ریچموند طیف وسیعی از خدمات  گسترش ارتباط‌ را ارائه می‌دهد مانند:

  • هماهنگی و تداوم اطلاع‌یابی مراقبتی،
  • حمایت و خدمات متمرکز بر مساوات،
  • بهبود و توانبخشی روانی-اجتماعی
  •  

نحوه دسترسی

لطفاً برای اطلاعات بیشتر یا درخواست ارجاع با سلامت روانی و مصرف مواد ریچموند - پذیرش مرکزی تماس بگیرید.