Resource

Anxiety resources para sa mga bata, kabataan, at mga pamilya

Group of teens smiling for a photo outside

Ang pag-aalala o pagiging nerbiyos ay normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ay nakakaramdam ng anxiety sa pana-panahon. Ang banayad o bahagyang anxiety ay makakatulong sa iyo na mag-focus ng iyong atensyon, enerhiya, at motibasyon. Kung grabe ang anxiety, maaaring isipin mo na ikaw ay helpless, maaaring ikaw ay nalilito, at ang iyong labis na pag-aalala ay hindi naman katumbas ng kinatatakutang pangyayari, o sa bagay na maaaring hindi naman mangyayari.

Naghahanap ka pa ba ng ibang mga suporta at impormasyon? Tingnan ang aming seksyon sa Pangkaisipang Kalusugan ng mga Bata at Kabataan, at ang Paggamit Nila ng Droga o Alak para humanap ng mga serbisyo, resources, at marami pang iba para sa suporta sa pangkaisipang kalusugan at sa paggamit ng droga o alak. 

Ang resources sa ibabâ ay minimintina ng mga grupo sa labas ng Vancouver Coastal Health. Ang resources na ito ay available sa Ingles.

Featured resources

Bounce Back

BounceBack

A free mental health skill-building program based on Cognitive Behavioral Therapy for people aged 13+ experiencing mild to moderate anxiety or depression.

Learn more

cymhsu

Anxiety Canada

A registered charity and non-profit organization providing accessible, self-help, peer-reviewed and trusted resources on anxiety.

Learn more

youth-children-cymhsu-anxiety

My Anxiety Plan (MAP) for Children and Teens

MAP is a resource for parents and caregivers to “coach” anxious children or teens using practical strategies and tools to manage anxiety. MAP includes 6 units with 46 lessons.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health | Anxiety

Learn more

More resources

  • MindShift® CBT App

   A free app with proven strategies based on Cognitive Behavioural Therapy (CBT) to help you learn to relax and be mindful, develop more effective ways of thinking, and use active steps to take charge of your anxiety.

  • Y-Mind Teen

   A free seven-week mental wellness program for teens ages 13 to 18 who are experiencing symptoms of mild-to-moderate anxiety or stress. Participants learn and practice evidence-based strategies to help manage anxiety.

  • Kelty Mental Health | Breathr App

   Breathr provides opportunities for youth and young adults to try a variety of mindfulness practices that can be used anywhere.

  • Taming Worry Dragons

   A creative approach to CBT and psychoeducation designed to help anxious children learn how to cope with their worries. Interactive activities and worksheets that parents and child can use to conquer anxiety and fear.

  • Confident Parents Thriving Kids: Anxiety

   A skill-building program designed to help parents support their children aged 3 to 12 who are experiencing mild to moderate challenges with anxiety.

Books

 • Taming Worry Dragons
 • Dragon Worries
 • Bye-Bye Time
 • When I miss you
 • A Thought is a Thought
 • What to Do when You Worry too much
 • The Ant Hill Disaster
 • Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers

Humanap ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong available sa mga bata at kabataan para sa pangkaisipang kalusugan at paggamit ng droga o alak.