Tài nguyên

Nguồn lực về lo lắng cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình

Group of teens smiling for a photo outside

Cảm thấy lo lắng hoặc hồi hộp là một phần bình thường của cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều có lúc cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng ở mức độ nhẹ đến trung bình có thể giúp bạn tập trung sự chú ý, năng lượng và động lực. Nếu lo lắng ở mức độ nghiêm trọng, bạn có thể có cảm giác bất lực, bối rối và lo lắng tột độ không tương xứng với mức độ nghiêm trọng thực sự hoặc khả năng xảy ra sự kiện đáng sợ.

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn và thông tin hỗ trợ khác? Hãy xem phần Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên của chúng tôi để tìm các dịch vụ, nguồn lực và nhiều thông tin khác để hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện. 

Các nguồn lực dưới đây được duy trì bởi các nhóm bên ngoài cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH). Các nguồn lực này có sẵn bằng tiếng Anh.

Featured resources

Bounce Back

BounceBack

A free mental health skill-building program based on Cognitive Behavioral Therapy for people aged 13+ experiencing mild to moderate anxiety or depression.

Learn more

cymhsu

Anxiety Canada

A registered charity and non-profit organization providing accessible, self-help, peer-reviewed and trusted resources on anxiety.

Learn more

youth-children-cymhsu-anxiety

My Anxiety Plan (MAP) for Children and Teens

MAP is a resource for parents and caregivers to “coach” anxious children or teens using practical strategies and tools to manage anxiety. MAP includes 6 units with 46 lessons.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health | Anxiety

Learn more

More resources

  • MindShift® CBT App

   A free app with proven strategies based on Cognitive Behavioural Therapy (CBT) to help you learn to relax and be mindful, develop more effective ways of thinking, and use active steps to take charge of your anxiety.

  • Y-Mind Teen

   A free seven-week mental wellness program for teens ages 13 to 18 who are experiencing symptoms of mild-to-moderate anxiety or stress. Participants learn and practice evidence-based strategies to help manage anxiety.

  • Kelty Mental Health | Breathr App

   Breathr provides opportunities for youth and young adults to try a variety of mindfulness practices that can be used anywhere.

  • Taming Worry Dragons

   A creative approach to CBT and psychoeducation designed to help anxious children learn how to cope with their worries. Interactive activities and worksheets that parents and child can use to conquer anxiety and fear.

  • Confident Parents Thriving Kids: Anxiety

   A skill-building program designed to help parents support their children aged 3 to 12 who are experiencing mild to moderate challenges with anxiety.

Books

 • Taming Worry Dragons
 • Dragon Worries
 • Bye-Bye Time
 • When I miss you
 • A Thought is a Thought
 • What to Do when You Worry too much
 • The Ant Hill Disaster
 • Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers

Tìm thông tin về các dịch vụ hiện có về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện cho trẻ em và thanh thiếu niên.