Abstract blurred blue background

دسترسی به مراقبت های بهداشتی در منطقه

اگر در منطقه Vancouver Coastal Health زندگی میکنید، نوع مراقبت مناسب برای نیازهای خود و نحوه دسترسی به مراقبت های بهداشتی را پیدا کنید.

برای جستجو ورق بزنید

در این بخش

مراقبت های اورژانسی

0 خدمات

مراقبت های بیمارستانی

10 خدمات

Primary care

2 خدمات

واحد های بهداشت عمومی

6 خدمات

خدمات مشاوره اولیه

2 خدمات

به Vancouver Coastal Health خوش آمدید: خدمات بهداشتی برای تازه واردین

0 خدمات

پزشکان خانواده Family doctors

0 خدمات

خدمات در ریچموند

0 خدمات

خدمات در ونکوور

0 خدمات

خدمات در منطقه ساحلی

0 خدمات

مراقبت های ویژه Intensive care

2 خدمات

خدمات

  • American Sign Language (ASL) Interpreters

  • Ethics services

  • Primary Care Clinics

برای مراقبت های بهداشتی کجا برویم

  • مراقبت های اورژانس، برای بخش های اورژانس در بیمارستان ها و برای شرایط بحرانی یا تهدید کننده زندگی. اگر مشکل سلامتی شما اورژانس نیست، به جای آن از خدمات مراقبت های اولیه استفاده کنید.
  • مراکز مراقبت های اولیه فوری (UPCs) برای مراقبت های مربوط به همان روز و برای مشکلات بهداشتی غیر منتظره و غیر تهدید کننده زندگی.
  • مراقبت های پزشکی منظم، توسط پزشکان خانواده یا پرستاران تخصصی، که به عنوان مراقبت های اولیه نیز شناخته می شود. اگر مشکل پزشکی دارید که اورژانس نیست و هنوز پزشک خانواده ندارید، کلینیک های بدون نوبت خدمات مراقبت های بهداشتی غیراورژانس را بدون تعیین وقت قبلی ارائه می دهند.
  • مراکز بهداشت جامعه (CHCs) گزینه های مختلف مراقبت را در یک مکان ارائه می دهند و می توان آنها را از طریق صفحه خدمات و منابع ما پیدا کرد.

  • HealthLink BC - جهت سرویس تلفنی 24 ساعته رایگان، که توسط پرستاران مجوز دار، داروسازان و متخصصان تغذیه ای ارایه میشود که می توانند به سوالات مربوط به سلامت شما همراه با خدمات ترجمه به بیش از 130 زبان پاسخ دهند، با شماره 1-1-8 ( 1-1-7 برای ناشنوایان و کسانی که مشکل شنوایی دارند) تماس بگیرید