Abstract blurred blue background

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực

Tìm loại chăm sóc phù hợp cho nhu cầu của quý vị và cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị sống trong khu vực Vancouver Coastal Health.

Cuộn để khám phá

Trong phần này

Chăm sóc cấp cứu

0 dịch vụ

Chăm sóc khẩn cấp & Chăm sóc chính

2 dịch vụ

Hospital care

10 dịch vụ

Đơn vị Y tế Công cộng

6 dịch vụ

Intake services

4 dịch vụ

Family Doctors and Nurse Practitioners

0 dịch vụ

Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver chào mừng quý vị: Dịch vụ Y tế cho Người mới đến

0 dịch vụ

Dịch vụ tại Richmond

0 dịch vụ

Dịch vụ tại Vancouver

0 dịch vụ

Dịch vụ vùng Duyên hải

0 dịch vụ

Intensive care

2 dịch vụ

Dịch vụ

  • American Sign Language (ASL) Interpreters

  • Ethics services

  • Primary Care Clinics

Đi chăm sóc sức khỏe ở đâu

  • Chăm sóc Cấp cứu, tại Phòng cấp cứu trong các bệnh viện, cho các tình huống nguy kịch hoặc đe dọa đến tính mạng. Nếu quý vị không phải đối phó với một vấn đề sức khỏe khẩn cấp, hãy sử dụng các dịch vụ chăm sóc chính thay vào đó. 
  • Các trung tâm chăm sóc ban đầu khẩn cấp (UPCCs) để chăm sóc trong ngày cho các mối quan tâm sức khỏe bất ngờ, không đe dọa tính mạng.
  • Chăm sóc y tế thường xuyên, còn được gọi là chăm sóc chính, từ các bác sĩ gia đình hoặc điều dưỡng cao cấp. Nếu quý vị có một mối quan tâm về sức khỏe không phải là trường hợp khẩn cấp, và quý vị chưa có bác sĩ gia đình, thì các phòng khám không cần hẹn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không khẩn cấp trên căn bản đến khám không cần hẹn trước. 
  • Các trung tâm y tế cộng đồng (CHCs) cung cấp các lựa chọn chăm sóc khác nhau trong một địa điểm và có thể tìm thấy qua trang Dịch vụ & Tài nguyên của chúng tôi. 
  • HealthLink BC - Gọi 8-1-1 (7-1-1 cho người điếc và lãng tai) để được cung cấp dịch vụ điện thoại miễn phí 24 giờ, với nhân viên là các y tá chính thức, dược sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, những người này có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe của quý vị với dịch vụ dịch thuật trên 130 ngôn ngữ.